Issue 2, 2003

Het verschil tussen intellectuele genootschappen en wetenschappelijke regimes

Marja Gastelaars

Biografie

Marja Gastelaars

Marja Gastelaars is socioloog. Zij is in 1984 gepromoveerd op een geschiedenis van de Nederlandse sociologie, ingebed in een analyse van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in ons land, onder de titel Ken geregeld levert Sociologie ensödak politiek in Nederland 1925-1968. Momenteel is zij verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. In haar huidige onderzoek richt zij zich vooral op de contextuele analyse van 'lokale praktijken' in asielzoekerscentra, gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs. E-mail: M.Gastelaars@usg.uu.nl