Issue 1, 2007

‘Hulp verlenen’ aan de armen in de wereld

Thomas Pogge

Biografie

Thomas Pogge

Thomas Pogge is als professor verbonden aan het Political Science Department van Columbia University. Zijn bekendste boek is World poverty and human rights (2002). Zie voor een uitvoerige bibliografie zijn website: http://www.columbia.edu/~tp6/index.html