Issue 1, 2003

Hypokritiek

Niels Cornelissen

Biografie

Niels Cornelissen

Niels Cornelissen studeert wijsbegeerte en neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam.. Hij is redacteur van. Babel, tijdschrift van. de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. E-mail: cornelissenniels@hotm.ail.com