Issue 3, 2009

In de ban van het leren over biopolitiek en beleid van levenslang leren

Maarten Simons & Jan Masschelein

Biografie

Maarten Simons

Maarten Simons is als docent verbonden aan het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing en het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek (Departement Pedagogische Wetenschappen, K.U. Leuven). Zijn onderzoek richt zich op de transformaties van het (hoger) onderwijs in de huidige (nationale, Europese) beleidscontext en naar de publiek rol van het onderwijs. Samen met Jan Masschelein publiceerde hij Globale immuniteit. Een kleine cartografie van de Europese ruimte voor onderwijs (2003), en redigeerde hij Europa anno 2006. E-ducatieve berichten uit niemandsland (2006) en De schaduwzijde van onze welwillendheid. Kritische studies van de pedagogische actualiteit (2008). Contact: Maarten.Simons@ped.kuleuven.be.

Jan Masschelein

Jan Masschelein is hoogleraar wijsgerige pedagogiek aan de K.U. Leuven waar hij het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek leidt. Daar wordt onderzoek gedaan naar de pedagogische rol van de leerkracht, naar de publieke betekenis van opvoeding en onderwijs en de zich wijzigende ervaringen van tijd en ruimte in het tijdperk van het netwerk. Veel aandacht gaat ook naar experimentele pedagogische praktijken en naar nieuwe vormen van documentair en exploratief onderzoek. In het Nederlands verscheen, telkens in samenwerking met Maarten Simons: Globale immuniteit. Een kleine cartografie van de Europese ruimte voor onderwijs (2003), Europa anno 2006. E-ducatieve berichten uit niemandsland (2006) en De schaduw van onze welwillendheid. Kritische studies van de pedagogische actualiteit (2008). En verder een vertaling van De onwetende meester van Jacques Rancière (2007). Contact: jan.masschelein@ped.kuleuven.be.