Issue 1, 1990

Lolle Nauta, Joke Hermsen, Paul de Vyler, Anna Tilroe, Rob Dillmann, Marianne Boenink, Richard Gault, Niels Helsloot & Bart Gremmen

Biografie

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Joke Hermsen

Paul de Vyler

Anna Tilroe

Rob Dillmann

Marianne Boenink

Marianne Boenink is als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Afdeling Wijsbegeer- «2 te van de Universiteit van Amsterdam; zij doet onderzoek naar Voorspellende praktij- z ken. rondom borstkanker'. Daarnaast is zij ais toegevoegd docent werkzaam bij de Vak- I groep Systematische Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. ^ E-mail: M.Boenink@wmw.utwente.nl

Richard Gault

Niels Helsloot

Bart Gremmen