Issue 1, 1993

Joke Hermsen, Doro Franck, Arnold Beijk, Henk Struyker Boudier, Pieter Boele, Liesbeth Brouwer, Cris van der Hoek, Leen Spruit, Karel van der Leeuw, Saskia Poldervaart, Bert van den Brink, Machiel Karskens, Paul Cobben, Hans Dijkhuis, René Boomkens, Marianne Boenink, Pieter Pekelharing, Ingmar Westerman, René Gabriëls, Bert Kerkhof, Jan van Heemst, Tjitske Akkerman & Piet Meeuse

Biografie

Joke Hermsen

Doro Franck

Arnold Beijk

Henk Struyker Boudier

Pieter Boele

Liesbeth Brouwer

Cris van der Hoek

Cris van der Hoek is o.a. docent media & cultuur en media-ethiek aan. de Hogeschool van Amsterdam., Instituut voor Media en Informatiemanagement. E-mail: c.vanderhoek@pknet.nl

Leen Spruit

Karel van der Leeuw

Saskia Poldervaart

Bert van den Brink

Bert van den Brink is professor of political and social philosophy and vice- dean of the Faculty of Humanities at Utrecht University. His publications include Recognition and Power. Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Thought (co-edited with David Owen, Cambridge UP 2007) and ‘Recognition, Pluralism and the Expectation of Harmony: Against the Ideal of an Ethical Life Free from Pain’, in Danielle Petherbridge (ed.), Axel Honneth: Critical Essays (Brill 2011

Machiel Karskens

Machiel Karskens is hoofd van. de Sectie Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over de filosofieën, van Hobbes, Leibniz, Schmitt en. Foucault; over onderwerpen op het gebied van de (theorie van de) geschiedenis van de filosofie en de metafysica en over verschillende cen- trale begrippen binnen, zijn onderzoeksgebied (individu, vreemdeling, (politieke) kritiek, de tegenstelling tussen subjectief en. objectief, conflict en uitsluiting). m.karskens@philru.nl

Paul Cobben

Hans Dijkhuis

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Marianne Boenink

Marianne Boenink is als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Afdeling Wijsbegeer- «2 te van de Universiteit van Amsterdam; zij doet onderzoek naar Voorspellende praktij- z ken. rondom borstkanker'. Daarnaast is zij ais toegevoegd docent werkzaam bij de Vak- I groep Systematische Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. ^ E-mail: M.Boenink@wmw.utwente.nl

Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing used to teach at the University of Amsterdam. He has just retired. With two co-authors he recently published a book on the power of the megacorporation, De macht van de megaonderneming, Van Gennep, 2016, which is currently being translated into Spanish and Portuguese. An English translation is in the making. His current interests are focused on the politics of higher education and the relationship between science and democracy. He is also working on a publication of his lectures on the history of philosophy.

Ingmar Westerman

René Gabriëls

René Gabriëls is editor of Krisis and works at Maastricht University

Bert Kerkhof

Jan van Heemst

Tjitske Akkerman

Piet Meeuse