Issue 1, 1999

Frank Rebel, Michel Hoebink, Nasr Hamid Abu Zayd, Michiel Leezenberg, Paul Aarts, Odile Verhaar, Herman de Ley, Thijl Sunier, Anthony Mertens, Nico van der Sijde & Bas van Stokkom

Biografie

Frank Rebel

Frank Rebel is redacteur van Krisis. Hij geeft onderwijs op het gebied van cultuurfilosofie en esthetica aan de Universiteit van Amsterdam en werkt aan een proefschrift met de titel: Romantische liefde als authenticiteitsideaal. f.rebel@uva.nl

Michel Hoebink

Michel Hoebink is veibonden aan de vakgroep Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Utrecht waar hij een door NWO gesteund ondetzoek uitvoert naai de debatten over religieuze vernieuwing onder Soedanese islamitische intellectuelen. Adres: Pr. Irenelaan 156, 3554 H H Utecht. E-mail: Mhoebink@ggl.iuu.nl.

Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd publiceerde onder andere Vernieuwing in het islamitisch denken (Amstetdam, Bulaaq, 1996). Hij is als hoogleiaat verbonden aan Indonesian Netherlands Cooperative Islamic Studies, Rijksuniveisiteit Leiden, Nonnensteeg 1- 3, 2311 VJ Leiden.

Michiel Leezenberg

Paul Aarts

Paul Aarts is verbonden aan de vakgroep Politicologie/Internationale betrekkingen van de Univetsiteit van Amstetdam en is daarnaast veibonden aan FRAME ( Foundation fot Reseatch and Advice on the Middle East). Adres: Oudezijds Achtetburgwal 237,1012 DL Amsterdam. E-mail: aarts@pscw.uva.nl.

Odile Verhaar

Odile Verhaar is als onderzoekster aan. de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit en oud-redacteur van Krisis. E-mail: o.verhaar@rechten.vu.nl

Herman de Ley

Herman de Ley is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Gent. Hij is tevens diiecteui van het Centtum voot Islam in Europa. Adres: Blandijnbeig 2, B- 9000 Gent, België.

Thijl Sunier

Thijl Sunier is antropoloog. Hij is veibonden aan de Universiteit van Amstetdam en maakt daai deel uit van de onderzoeksgroep godsdienst en maatschappij. Adres: Het Spinhuis, O.Z. Achteiburgwal 1185,1012 DK Amsterdam.

Anthony Mertens

Anthony Mertens is ledacteut bij Uitgevetij Quetido. Hij publiceerde Sluiproutes en dwaalwegen. Aspecten van een liminalepoëtica toegelicht aan de hand van het werk van Jacq Firmin Vogelaar (Amsterdam, 1991). Per adres: Uitgeverij Querido, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.

Nico van der Sijde

Nico van der Sijde is docent Communicatie aan de Hogeschool Drenthe. In 1998 veischeen zijn pioefschiift: Het literaire experiment. Jacques Derrida over literatuur (Amstetdam, Boom, 1998). Adres: Gtevingaheetd 255, 9737 SN Groningen.

Bas van Stokkom