Issue 1, 2001

Gijs van Oenen, Tannelie Blom, Melissa S. Williams, Gerard de Vries, Hans Harbers, Chunglin Kwa, Bas van Stokkom & Tjttske Akkerman

Biografie

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Tannelie Blom

Tannelie Blom studied philosophy at the University of Amsterdam. Initially specializing in political philosophy and philosophy of the social sciences he established a reputation as an expert in system theory and system theoretical sociology. During the nineties he developed an interest in the politics and theory of European integration, a subject that became his main field of academic research. He is one of the founding fathers of the European Studies program at the FASoS, currently comprising a bachelor program and three Master programs.

Melissa S. Williams

Gerard de Vries

Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het WRR-rapport ‘Onzekere Veiligheid’ (2008).

Hans Harbers

Hans Harbers (1954) is UHD Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving aan de Faculteit Wijsbegeerte, Groningen; nauw betrokken bij het Groninger cultureel en politiek debatcentrum DwarsDiep; en freelance voorzitter, moderator en discussieleider. Tel. 050-3636155. Email: j.a.harbers@rug.nl. Homepage: http://www.rug.nl/staff/j.a.harbers/index

Chunglin Kwa

Chunglin Kwa is universitair docent Wetenschapsstudies bij de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. In 2011 verscheen van hem Styles of knowing. A new history of science from ancient times to the present bij de University of Pittsburgh Press en dit jaar verschijnt Kernthema’s in de wetenschapsfilosofie bij uitgeverij Boom Lemma.

Bas van Stokkom

Tjttske Akkerman