Issue 1, 2002

Ido de Haan, De Redactie, Wim Dubbink, Paul de Beer, Gijs van Oenen, Robert Went, Kor Grit & Ewald Engelen

Biografie

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

De Redactie

Wim Dubbink

Wim Dubbink is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Hij werkte van medio 1.997 tot medio 1999 voor de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en was in die hoedanigheid onder andere betrokken bij Operatie Boomhut. W.dubbink@uvt.nl

Paul de Beer

Paul de Beer studeerde econometrie en was verbonden aan de Wiardi Beekman Stichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds kort is hij werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In juni 2001 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op de studie Over werken in de postindustriele samenleving. Een gepopulariseerde versie hiervan verscheen onder de titel Werk, een uitgewerkt medkrijn? E-mail: beer@wrr.nl

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Robert Went

Robert Went is gastonderzoeker aan de Faculteit der Economische en Econometrische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en auteur van o.a. Grenzen aan de globalisering? en Globalization Neoliberal challenge, radical responses.

Kor Grit

Kor Grit is econoom en filosoof. Hij is als universitair docent verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de ErasmusMC / Erasmus Universiteit Rotterdam. E-mail: k.grit@erasmusmc.nl.

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiƫle geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.