Issue 1, 2004

Pieter Hoexum, Myriam Winance, Rita Struhkamp, Annemarie Mol, Tsjalling Swierstra, Amanda Kluveld, Murat Aydemir, Tanny Dobbelaar, Ruth Benschop, Lolle Nauta, Michiel Leezenberg, Ruud Hendriks & Frans-Willem Korsten

Biografie

Pieter Hoexum

Pieter Hoexum was tot voor kort eindredacteur van Krisis. Hij is thans freelance publicist, hoexum.siemonsma@hccnet.nl

Myriam Winance

Myriam Winance doet onderzoek naar hoe handicap wordt gedefinieerd in verschillende prakijken en hoe deze definities de gehandicapte persoon, raken en transformeren. Ze is als postdoc verbonden aan INSERM, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société (CERMES) / Research Centre Medicine, Sciences, Health and Society. E-mail: myriam.winance@worldonline.fr

Rita Struhkamp

Rita Struhkamp studeerde fysiotherapie en theorie van de gezondheidswetenschappen. Zij is als aio verbonden aan de leerstoelgroep Wijsbegeerte van. de Universiteit Twente, waar zij op dit moment haar proefschrift over idealen en niet-ideaien in de praktijk van het revalideren afrondt. E-mail: R.M.Struhkamp@utwente.nl

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Tsjalling Swierstra

Amanda Kluveld

Amanda Kluveld Is historica. Zij is als universitair docent cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In 1.999 promoveerde zij op Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse antivivisectionhtm 1870-1940 (Amsterdam University Press, 2000). Zij publiceerde artikelen over vergeving, de geschiedenis van het Nederlandse humanisme, politieke cultuur rond. 1900, feminisme en mode. Kluveld schrijft recensies voor het Historisch Nieuwsblad en columns voor de opiniepagina van NRC-Handelsblad. E-mail: maii@amandakiuveid.com

Murat Aydemir

Murat Aydemir is ‘university teacher’ in Comparative Literature and Cultural Analysis at the University of Amsterdam, and ‘research leader’ at the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA).

Tanny Dobbelaar

Tanny Dobbelaar studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht en was tot 1999 eindredacteur van Krisis. Ze publiceert over filosofie en wetenschap.

Ruth Benschop

Ruth Benschop werkt als senior onderzoeker bij het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Hogeschool Zuyd, te Maastricht. Daar probeert ze haar achtergrond in wetenschaps- en techniekonderzoek te vertalen naar de kunsten. Ze houdt zich onder meer bezig met etnografisch onderzoek van en door kunstenaars en met artistiek onderzoek.

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Michiel Leezenberg

Ruud Hendriks

Ruud Hendriks is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij verricht empirisch-filosofisch onderzoek op uiteenlopende terreinen. E-mail: Hendriks@philosophy.unimaas.nl

Frans-Willem Korsten

Frans-Willem Korsten is sinds september 1998 als docent-onderzoeker literatuurwetenschap verbonden aan de Universiteit Leiden. Sinds mei 2007 is hij tevens bijzonder hoogleraar Literatuur en samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Recente publicaties zijn: Vondel belicht. Voorstellingen van soevereiniteit (Hilversum, Verloren, 2006) en Alles inclusief. Het poëtische en het kapitalisme (Rotterdam, Douane, 2007). f.w.a.korsten@let.leidenuniv.nl