Issue 2, 1987

Hans Achterhuis, Ido de Haan, Joke Hermes, Tsjalling Swierstra, Jet Isarin, Henk Oosterling, Martijn Last, Paul Veyne, Vincent Descombes, Ingrid van Lieshout, Michel Kuypers & Bert van der Schaaf

Biografie

Hans Achterhuis

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Joke Hermes

Tsjalling Swierstra

Jet Isarin

Henk Oosterling

Martijn Last

Paul Veyne

Vincent Descombes

Ingrid van Lieshout

Michel Kuypers

Bert van der Schaaf