Issue 2, 1989

René Boomkens, Hilde Heynen, Jan van Heemst, Michel Kuijpers, K. Michel, Richard Sennett, Machiel Karskens, Michel Foucault, Paul Kalma, Pieter Hilhorst, Kees Neefjes, Gerard de Vries, Bernike Pasveer & Karin Bijsterveld

Biografie

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Hilde Heynen

Jan van Heemst

Michel Kuijpers

K. Michel

Richard Sennett

Machiel Karskens

Machiel Karskens is hoofd van. de Sectie Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over de filosofieën, van Hobbes, Leibniz, Schmitt en. Foucault; over onderwerpen op het gebied van de (theorie van de) geschiedenis van de filosofie en de metafysica en over verschillende cen- trale begrippen binnen, zijn onderzoeksgebied (individu, vreemdeling, (politieke) kritiek, de tegenstelling tussen subjectief en. objectief, conflict en uitsluiting). m.karskens@philru.nl

Michel Foucault

Paul Kalma

Pieter Hilhorst

Kees Neefjes

Gerard de Vries

Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het WRR-rapport ‘Onzekere Veiligheid’ (2008).

Bernike Pasveer

Bernike Pasveer werkt aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op technische en visuele mediati.es van het lichaam. Zij publiceerde onlangs, onder andere, samen met M. Akrich De voortplanting verdeeld. E-mail: B.Pasveer@TSS.unimaas.nl

Karin Bijsterveld