Issue 2, 1992

Lieve de Recht, Odile Verhaar, Judith Vega, Marin Terpstra, Frits Dijcks, Marin Terpstra, Bert van den Brink, Marli Huijer, Ruud Abma & Marc Berg

Biografie

Lieve de Recht

Odile Verhaar

Odile Verhaar is als onderzoekster aan. de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit en oud-redacteur van Krisis. E-mail: o.verhaar@rechten.vu.nl

Judith Vega

Judith Vega (1956) is universitair docent sociale en politieke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar filosofische en culturele verbeeldingen van de stad in het kader van het door NWO gesubsidieerde project New media, public sphere and urban culture, uitgevoerd door de vakgroep Praktische Filosofie van de Groningse Faculteit Wijsbegeerte. Ze publiceert regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van politiek en cultuur. In 2005 verscheen haar Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting. Filosofie, politiek, cultuur (Kampen, Klement). Ze is redactrice van het Tijdschrift voor Genderstudies. j.a.vega@rug.nl

Marin Terpstra

Frits Dijcks

Marin Terpstra

Bert van den Brink

Bert van den Brink is professor of political and social philosophy and vice- dean of the Faculty of Humanities at Utrecht University. His publications include Recognition and Power. Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Thought (co-edited with David Owen, Cambridge UP 2007) and ‘Recognition, Pluralism and the Expectation of Harmony: Against the Ideal of an Ethical Life Free from Pain’, in Danielle Petherbridge (ed.), Axel Honneth: Critical Essays (Brill 2011

Marli Huijer

Ruud Abma

Marc Berg