Issue 2, 1994

Jan van Heemst, Robert Zwijnenberg, Caroline van Eck, Katalin Herzog, Marianne Boenink, Ineke van der Burg, Ginette Verstraete, Richard Brons, René Boomkens, Baukje Prins, Pieter Pekelharing, Maarten Doorman, Evelien Tonkens & Karin de Boer

Biografie

Jan van Heemst

Robert Zwijnenberg

Caroline van Eck

Katalin Herzog

Marianne Boenink

Marianne Boenink is als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Afdeling Wijsbegeer- «2 te van de Universiteit van Amsterdam; zij doet onderzoek naar Voorspellende praktij- z ken. rondom borstkanker'. Daarnaast is zij ais toegevoegd docent werkzaam bij de Vak- I groep Systematische Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. ^ E-mail: M.Boenink@wmw.utwente.nl

Ineke van der Burg

Ginette Verstraete

Ginette Verstraete is bijzonder hoogleraar Contemporaine Intellectuele Geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook directeur van het MPhil Program in Cultural Analysis en voorzitter van de leerstoelgroep Literatuurwetenschap. Haar laatste publicaties gaan over mobiliteit, globalisering en transformaties van culturele Identiteit. E-mail: Ginette. Verstraete@LK.unimaas.ni

Richard Brons

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Baukje Prins

Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing used to teach at the University of Amsterdam. He has just retired. With two co-authors he recently published a book on the power of the megacorporation, De macht van de megaonderneming, Van Gennep, 2016, which is currently being translated into Spanish and Portuguese. An English translation is in the making. His current interests are focused on the politics of higher education and the relationship between science and democracy. He is also working on a publication of his lectures on the history of philosophy.

Maarten Doorman

Maarten Doorman is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij is bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de UvA. Verder is hij filosoof aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004) en Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007).

Evelien Tonkens

Karin de Boer

Karin de Boer doceert filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek op het gebied van de metafysica en de moderne geschiedenis van de filosofie con- centreert zich op het werk van Hegel, Heidegger en Derrida. K.de.Boer@philos.rug.nl