Issue 2, 1996

Jan Willem Duyvendak, Jeroen Bartels, Ewald Engelen, Evelien Tonkens, Jacques Bos, Frank Ankersmit, Jos de Beus, Han Entzinger, Paul Scheffer, Paul Kapteyn, Frans de Haan & Pieter Hilhorst

Biografie

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is sinds 2003 hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn meest recente boeken zijn European States and Their Muslim Citizens (Cambridge University Press, met John Bowen, Christophe Bertossi, Mona Lena Krook, 2014), en New York and Amsterdam. Immigration and the New Urban Landscape (NYU Press, met Nancy Foner, Jan Rath en Rogier van Reekum, 2014).

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de filosofie en metafysica van de Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde o.a Geschiedenis wan het subject, Deel I (Descartes-Hume-Kan). Kampen 1993 en Deel III (Hegel-Nietzsche) . Kampen 1995 Deel III volgt.

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiƫle geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Evelien Tonkens

Jacques Bos

Jacques Bos studeerde geschiedenis, politieke wetenschappen en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2003 aan dezelfde universiteit. Momenteel doceert hij wetenschapsfilosofie (met de nadruk op filosofie van de geesteswetenschappen) bij de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij directeur van het Onderwijsinstituut Wijsbegeerte.

Frank Ankersmit

Frank Ankersmit is emiritus professor Intellectual History and Philosophy of History at the University of Groningen.

Jos de Beus

Jos de Beus is hoogleraar sociale filosofie en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Han Entzinger

Han Entzinger is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen (specialisatie migratie en integratie) aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaal-Economisch Bestuur.

Paul Scheffer

Paul Scheffer is publicist, onder meer voor NRC-Handelsblad.

Paul Kapteyn

Paul Kapteyn is socioloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn meest recente publicatie is The Statless Marker, the European Dilemma of Integration and Civilization, Routledge, London 1996.

Frans de Haan

Frans de Haan studeerde Frans en middeleeuwse geschiedenis in Amsterdam en Caen. HiJ vertaalde werk van o a. Simone de Beauvoir, Regis Debray, Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie, en Jean-Paul Sartre. Eind 1996 of begin 1997 zal bij Atlas een vertaling van Petit traite des grandes vertus verschijnen.

Pieter Hilhorst