Issue 1, 1998

Niels Achterberg, Marianne Boenink, Ewald Engelen, Ido de Haan, Ria Lavrijsen, Wade Hands, Harro Maas, Pieter Pekelharing, Jos Perry, Jack Vromen & Monica Soeting

Biografie

Niels Achterberg

Niels Achterberg is als aio verbonden aan de Facultex der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen E-mail: N.Achterberg@philos.rug.nl

Marianne Boenink

Marianne Boenink is als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Afdeling Wijsbegeer- «2 te van de Universiteit van Amsterdam; zij doet onderzoek naar Voorspellende praktij- z ken. rondom borstkanker'. Daarnaast is zij ais toegevoegd docent werkzaam bij de Vak- I groep Systematische Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. ^ E-mail: M.Boenink@wmw.utwente.nl

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Ria Lavrijsen

Ria Lavrijsen publiceert en geeft lezingen over interculturahreit, kunstbeleid en kunsteducatie. Zij werkr parttime als redacteur informatieve programma's voor het Soeterqn, het theater van het Koninklijk Instituut voor deTropen.

Wade Hands

Wade Hands is hoogleraar economie aan de Unrversiry of Puget Sound in de Verenigde Staten. Hij publiceert regelmatig op het terrein van de economische methodologie, de wetenschapsfilosofie en het wetenschapsonderzoek. E-mail: hands@ ups.edu

Harro Maas

Harro Maas is universitair hoofddocent in de geschiedenis en methodologie van de economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zijn Boek William Stanley Jevons and the Making of Modern Economics (Cambridge, 2005), dat gaat over een van de grondleggers van de tegenwoordig dominante neoklassieke economische theorie, won de Joseph J. Spengler Best Book Prize van de History of Economics Society. Momenteel leidt hij met een VIDI-beurs van NWO een historisch onderzoeksproject naar observatiepraktijken van economen, dat voortbouwt op zijn deelname aan een interdisciplinair onderzoeksproject naar de geschiedenis van wetenschappelijke observatie aan het Max Planck Instituut voor Wetenschapsgeschiedenis te Berlijn. Zijn meest recente boek verscheen bij Boom-Lemma in 2010 onder de titel Spelregels van economen: de ontwikkeling van de economiebeoefening. Hij verhuist binnenkort met zijn VIDI-project naar de Universiteit Utrecht, waar economen meer openstaan voor de geschiedenis van hun vakgebied dan hun collega's aan de UvA.

Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing used to teach at the University of Amsterdam. He has just retired. With two co-authors he recently published a book on the power of the megacorporation, De macht van de megaonderneming, Van Gennep, 2016, which is currently being translated into Spanish and Portuguese. An English translation is in the making. His current interests are focused on the politics of higher education and the relationship between science and democracy. He is also working on a publication of his lectures on the history of philosophy.

Jos Perry

Jos Perry is historicus en publiceerde onder andere De voormam Een biografie van Willem Hubert Vliegen, 1862-1947. Hij is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. E-mail: j.perry@lk.unimaas.nl

Jack Vromen

Jack Vromen is als universitair docent filosofie van de economie verbonden aan het Erasmus Instimte for Philosophy and Economics (EIPE)F, aculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit en aan de Faculteit Economie en Econometrie, Universiteit van Amsterdam.

Monica Soeting

Monica Soeting studeerde filosofie in Amsterdam en Tuhingen en werkt aan een proefschrift over Maunce Merleau-Ponty. Adres: Deurloostraat 101-1, 1078 HW Amsterdam