Issue 2, 1999

J.A.A. van Doorn, Christ Klep, Thomas Mertens, Pieter Pekelharing, Slavoj Zizek, Tanny Dobbelaar, Dragan Klaic, Yolande Jansen, Eddo Evink, Ries van der Wouden, Solange Leibovici, Gijs van Oenen, Alwin Hietbrink, Arend Jan Termeulen, Ido de Haan & Martin Stokhof

Biografie

J.A.A. van Doorn

J.A.A. van Doorn is oud-hoogleraar sociologie en was als zodanig verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Christ Klep

Christ Klep is wetenschappelijk medewerker bij de sectie militaire geschiedenis van de Koninklijke Landmacht. Hij weikt aan een ovetzichtsboek over Nederlandse deelname aan internationale vredesoperaties. Adres: Postbus 90701, 2509 LS Den Haag.

Thomas Mertens

Thomas Mertens is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. t.mertens@jur.ru.nl

Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing used to teach at the University of Amsterdam. He has just retired. With two co-authors he recently published a book on the power of the megacorporation, De macht van de megaonderneming, Van Gennep, 2016, which is currently being translated into Spanish and Portuguese. An English translation is in the making. His current interests are focused on the politics of higher education and the relationship between science and democracy. He is also working on a publication of his lectures on the history of philosophy.

Slavoj Zizek

Slavoj Zizek is filosoof en psychoanalyticus. Hij is verbonden aan de Universiteit van Ljubjana, Slovenië.

Tanny Dobbelaar

Tanny Dobbelaar studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht en was tot 1999 eindredacteur van Krisis. Ze publiceert over filosofie en wetenschap.

Dragan Klaic

Dragan Klaic groeide op in Novi Sad en woont nu in Amstetdam. Hij is hoogletaat aan de Univeisiteit van Amsterdam en diiecteui van het Theaterinstituut Nederland. Email: dragank@tin.nl.

Yolande Jansen

Yolande Jansen is an Associate Professor at the department of philosophy and the Amsterdam Centre for Globalization Studies of the University of Amsterdam. She is also a Socrates Professor at the VU University, where she holds the chair for 'humanism in relation to religion and secularity'. Her publications include Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: French Modernist Legacies (Amsterdam University Press/IMISCOE, 2013) and The Irregularization of Migration in contemporary Europe; Detention, Deportation, Drowning (Rowman and Littlefield, co-edited with Robin Celikates and Joost de Bloois, 2015). Areas of research are social and political philosophy, in particular critical theory, pluralism, multiculturalism and democracy; genealogies of secularism, humanism and religion; irregularised migration; Judaism and Islam in Europe; Islam in Europe; and French culture and literature, in particular the work of Marcel Proust. Jansen is the principal investigator of the NWO-project 'Critique of Religion; Framing Jews and Muslims, Islam and Judaism in political theory and public debate' along with co-applicant Thijl Sunier.

Eddo Evink

Eddo Evink heeft geschiedenis en filosofie gestudeeid en bereidt aan de Katholieke Universiteit Brabant een proefschrift voor over transcendentie en normativiteit in de filosofie van Jacques Detrida. Adres: Lijsterbesoord 9,1112 EG Diemen.

Ries van der Wouden

Ries van der Wouden is politicoloog en werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau

Solange Leibovici

Solange Leibovici is docent Franse Lerterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. E-mail: solange.leibovici@hum.uva.nl

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Alwin Hietbrink

Alwin Hietbiink is beutsaal bij de afdeling geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Univeisiteit van Amsterdam, Spuistiaat 134, 1012 VB Amsterdam. Email: a.hietbrink@hum.uva.nl

Arend Jan Termeulen

Arend Jan Termeulen is politicoloog. Hij rondt een proefschrift af over nationalisme en islam in de moderne geschiedenis van Tunesië. Hij is redacteui van Sharqiyydt, tijdschiift vooi de studie van het Midden-Oosten en islam. Adres: Binnenkadijk 161,1018 ZE Amstetdam.

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Martin Stokhof

Martin Stokhof is hoogleraar taalfilosofie aan de Univeisiteit van Amstetdam. Adres: Nieuwe Doelenstraat 15,1012 CP Amsterdam