Issue 2, 2000

Ingmar Westerman, Jan Willem Duyvendak, Yasco Horsman, Hilde Heynen, Frank Rebel, Ewald Engelen, Rosemarie Buikema, Ido de Haan, Irene Klaver, Ido Weijers, Gijs van Oenen & Lynsey Dubbeld

Biografie

Ingmar Westerman

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is sinds 2003 hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn meest recente boeken zijn European States and Their Muslim Citizens (Cambridge University Press, met John Bowen, Christophe Bertossi, Mona Lena Krook, 2014), en New York and Amsterdam. Immigration and the New Urban Landscape (NYU Press, met Nancy Foner, Jan Rath en Rogier van Reekum, 2014).

Yasco Horsman

Yosco Morsman is als graduate student verbonden, aan de vakgroep Comparative Literature van Yale University» Hij werkt momenteel aan de afronding van zijn proef- schrift, getiteld A theatre of justice,judgment and forgiveness in law, literature and psychoanalysis. Hij is tevens redacteur van Encore Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur. E-maii: yasco.horsman@yale.edu

Hilde Heynen

Frank Rebel

Frank Rebel is redacteur van Krisis. Hij geeft onderwijs op het gebied van cultuurfilosofie en esthetica aan de Universiteit van Amsterdam en werkt aan een proefschrift met de titel: Romantische liefde als authenticiteitsideaal. f.rebel@uva.nl

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Rosemarie Buikema

Rösemark Buikema is als docent/onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Media en Re/presentatie van de Universiteit Utrecht. E-mail: rosemarie.buikema.® let.uu.nl

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Irene Klaver

Ido Weijers

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Lynsey Dubbeld