Issue 2, 2002

Frank Ankersmit, Wilna Meijer, Jeroen Onstenk, Eva-Anne Ie Coultre, De Redactie, Ido de Haan, Marjolein de Vos, Kor Grit & Paul de Laat

Biografie

Frank Ankersmit

Frank Ankersmit is emiritus professor Intellectual History and Philosophy of History at the University of Groningen.

Wilna Meijer

Wilna Meijer is universitair hoofddocent wijsgerige pedagogiek, Afdeling Algemene Pedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen, E-mail: w.a.j.meijer@ppsw.rug.nl

Jeroen Onstenk

Jeroen Onstenk is als projectmanager werkzaam bij het Centrum, voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) op het terrein van competentiegericht beroepsonderwijs. Email: jonsten.k@cinop.nl

Eva-Anne Ie Coultre

Eva-Anne Ie Coultre studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt sinds twee jaar als filosofiedocent op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en op bassisschooi De Starter, eveneens in Groningen. E-mail: E.LeCoultre@philos.rug.nl

De Redactie

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Marjolein de Vos

Marjolein de Vos is kunstredacteur en columnist van NRC Handelsblad. Haar dichtbundel Zeehond graag verscheen in 2000. E-mail: mdevos@nrci.nrc.nl

Kor Grit

Kor Grit is econoom en filosoof. Hij is als universitair docent verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de ErasmusMC / Erasmus Universiteit Rotterdam. E-mail: k.grit@erasmusmc.nl.

Paul de Laat

Paul de Laat is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen, Hij publiceerde onder meer in Ethics and Information Technology, Human Relations en de International Review of law andEconomics. E-mail: P.B.de.Laat@philos. rug.nl