Issue 2, 2005

Annemarie Mol, Hans Radder, René Boomkens, Maarten Doorman, Ernst-Otto Onnasch, Machiel Karskens, Bruno Latour, Wim Dubbink, Erik van Zadelhoff, Liesbeth Noordegraafe-Eelens, Amade M'Charek, Gijs van Oenen & Dirk Haen

Biografie

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Hans Radder

Hans Radder is Professor Emeritus in Philosophy of Science and Technology at VU University Amsterdam. His work includes studies of scientific observation and experimentation, the social and moral significance of science and technology, and the commercialization of science. Recent books are Er middenin! Hoe filosofie maatschappelijk relevant kan zijn (Amsterdam: Vesuvius, 2016) and From Commodification to the Common Good: Reconstructing Science, Technology, and Society (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2019).

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Maarten Doorman

Maarten Doorman is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij is bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de UvA. Verder is hij filosoof aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004) en Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007).

Ernst-Otto Onnasch

Ernst-Otto Onnasch is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij aan de Faculteit der Wijsbegeerte in het kader van een VIDI-onderzoeksbeurs van NWO met twee promovendi onderzoek doet naar het late werk van Immanuel Kant (Opus postumum). onnasch@ph.vu.nl

Machiel Karskens

Machiel Karskens is hoofd van. de Sectie Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over de filosofieën, van Hobbes, Leibniz, Schmitt en. Foucault; over onderwerpen op het gebied van de (theorie van de) geschiedenis van de filosofie en de metafysica en over verschillende cen- trale begrippen binnen, zijn onderzoeksgebied (individu, vreemdeling, (politieke) kritiek, de tegenstelling tussen subjectief en. objectief, conflict en uitsluiting). m.karskens@philru.nl

Bruno Latour

Bruno Latour is sinds 1982 als hoogleraar verbonden aan het Centre de Sociologie de l'Innovation van de Ecole Nationale Supérieure des Mines in Parijs. Hij schreef o n d e r m e e r laboratory lift, Science in Action, The pasteurization ofFrance, Aramis or the love of technology, We have never heen modem en Pandoras Hope. Essays in the reality ofscience studies. Bruno Latour bekleedt momenteel de Spinoza-ieerstoei aan de Universiteit van Amsterdam, latour@csi.ensmp.fr

Wim Dubbink

Wim Dubbink is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Hij werkte van medio 1.997 tot medio 1999 voor de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en was in die hoedanigheid onder andere betrokken bij Operatie Boomhut. W.dubbink@uvt.nl

Erik van Zadelhoff

Erik van Zadelhoff werkt sinds 1980 bij het Ministerie van LNV. Eindjaren tachtig was hij secretaris van de werkgroep die het Natuurbeleidsplan schreef Vanaf 1991 werkte hij als afdelingshoofd bij het Informatie- en Kenniscentrum van de Directie Natuurbeheer en van. 2001 tot 2005 was hij afdelingshoofd van de Directie Expertisecentrum LNV. Hij was onder andere nauw betrokken, bij de ontwikkeling van het systeem van natuurdoeltypen, ten behoeve van de ecolo- gische hoofdstructuur en is medeauteur van het Handboek natuurdoeitypen (Bal e.a. 2001). F.vanzadelhoff@chello.nl

Liesbeth Noordegraafe-Eelens

Liesbeth Noordegraafe-Eelens is als filosoof en econoom verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschap van de Erasmus Universiteit Rotterdam.. Ze schreef onder meer De overspelige bankier. Van homo economicus tot Übermensch. eele.ns@few.eur.nl

Amade M'Charek

Amade M'Charek is universitair hoofddocent bij de Afdeling Politicologie en de Afdeling Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek gaat over normatieve aspecten van biomedische praktijken. Ze schreef het boek Sporen en resonanties. A.A.Mcharek@uva.nl

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Dirk Haen

Dirk Haen is student wijsbegeerte aan de Universiteit van. Amsterdam en hoofdredac- teur van Cimedart. Dirk.haen@stuclent.uva.nl