Issue 3, 1992

Jessica Mesman, Wim Dubbink, Ger Groot, Thijs Jansen, René Boomkens, Paul van den Berg, Baukje Prins, Liesbeth van Harmelen, Katharina Freyni & Henk van Luijk

Biografie

Jessica Mesman

Wim Dubbink

Wim Dubbink is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Hij werkte van medio 1.997 tot medio 1999 voor de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en was in die hoedanigheid onder andere betrokken bij Operatie Boomhut. W.dubbink@uvt.nl

Ger Groot

Ger Groot is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is daarnaast medewerker van NRC Handelsblad. E-mail: 113105.3563@compuserve.com

Thijs Jansen

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Paul van den Berg

Paul van den Berg leeft als ethicus in Amsterdam en doet onderzoek naai culturele rechtvaardigheid. E-mail: p.vdbergsleurs@worldonline.nl

Baukje Prins

Liesbeth van Harmelen

Liesheth van Hannelen is onderzoekster op het terrein van de esthetica. Eerste Helmer- straat 291-2, 1054 KB Amsterdam.

Katharina Freyni

Kalharina Freyni is onderzoekster op het terrein van de esthetica. Tweede Oosterpark- straat34-2, 1091 JD Amsterdam.

Henk van Luijk

Henk van Luijk is verbonden aan het Instituut Nijenrode, en aan de Faculteit der Wijs- begeerte van de Rijksuniversiteit Groningen, A-weg 30,9718 CW Groningen.