Issue 3, 1999

René Boomkens, Alessandro Ferrara, Henk te Velde, Wil Pansters, Bas van Stokkom, Yolande Jansen, Wim Dubbink, Solange Leibovici, Veronica Vasterling, Gijs van Oenen, Ronald van Raak & Dante Germino

Biografie

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Alessandro Ferrara

Henk te Velde

Henk te Velde is verbonden aan de afdeling geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen en doet momenteel in opdracht van NWO onderzoek naar de stijl van politiek leidetschap in Nederland vanaf de negentiende eeuw. Hij publiceert over politieke cultuur. E-mail: H.te.Velde@let.rug.nl

Wil Pansters

Wil Pansters is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Adres: CERES, Heidelberglaan 1, 3584 es Utrecht.

Bas van Stokkom

Yolande Jansen

Yolande Jansen is an Associate Professor at the department of philosophy and the Amsterdam Centre for Globalization Studies of the University of Amsterdam. She is also a Socrates Professor at the VU University, where she holds the chair for 'humanism in relation to religion and secularity'. Her publications include Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: French Modernist Legacies (Amsterdam University Press/IMISCOE, 2013) and The Irregularization of Migration in contemporary Europe; Detention, Deportation, Drowning (Rowman and Littlefield, co-edited with Robin Celikates and Joost de Bloois, 2015). Areas of research are social and political philosophy, in particular critical theory, pluralism, multiculturalism and democracy; genealogies of secularism, humanism and religion; irregularised migration; Judaism and Islam in Europe; Islam in Europe; and French culture and literature, in particular the work of Marcel Proust. Jansen is the principal investigator of the NWO-project 'Critique of Religion; Framing Jews and Muslims, Islam and Judaism in political theory and public debate' along with co-applicant Thijl Sunier.

Wim Dubbink

Wim Dubbink is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Hij werkte van medio 1.997 tot medio 1999 voor de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en was in die hoedanigheid onder andere betrokken bij Operatie Boomhut. W.dubbink@uvt.nl

Solange Leibovici

Solange Leibovici is docent Franse Lerterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. E-mail: solange.leibovici@hum.uva.nl

Veronica Vasterling

Veronica Vasterling Is als UHD filosofie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte en het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit Nijmegen. E-mail: wasterling@phil.kun.nl

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Ronald van Raak

Ronald van Raak is promovendus bij de leerstoelgroep Nederlandse geschiedenis (Faculteit der Geesteswetenschappen) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer over Bertolt Brecht, Multatuli, Gerard Reve en over verschillende onderwerpen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Adres: Schellingwouderdijk 243, 1023 NG Amsterdam. E-mail: ronald.van.raak@hum.uva. n

Dante Germino

Dante Germino, emeritus hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Virginia (Charlottsville, vs), is als gastonder/zoeker verbonden aan de vakgroep Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.