Issue 3, 2000

René Boomkens, Ginette Verstraete, Ewald Engelen, Rein de Wilde, Peter Peters, Marjan Slob, Jacques Bouveresse, Yolande Jansen & Tsjalling Swierstra

Biografie

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Ginette Verstraete

Ginette Verstraete is bijzonder hoogleraar Contemporaine Intellectuele Geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook directeur van het MPhil Program in Cultural Analysis en voorzitter van de leerstoelgroep Literatuurwetenschap. Haar laatste publicaties gaan over mobiliteit, globalisering en transformaties van culturele Identiteit. E-mail: Ginette. Verstraete@LK.unimaas.ni

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Rein de Wilde

Rein de Wilde is hoogleraar Wijsbegeerte aan de faculteit. Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recent verscheen van hem het essay Bezeten vangenen, een studie naar de innovarieooriog over generisch gemodificeerd voedsel (samen met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl

Peter Peters

Peter Peters is assistant professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts and Social Sciences of Maastricht University and professor in the research centre ‘Autonomy and the public sphere in the Arts’ of Zuid University, Maastricht. He has published Time, Innovation and Mobilities (Routledge, 2006). In the 1990s, he was editor of the Dutch journal Mens en Melodie and published Zoeken naar het ongehoorde (1994) and Eeuwige Jeugd: Een halve eeuw Stichting Gaudeamus (1995). He can be reached via: p.peters@philosophy.unimaas.nl

Marjan Slob

Jacques Bouveresse

Jacques Bouveresse is hoogleraar Wijsbegeerte aan het College de France te Parijs. Hij publiceerde onder meer over Wittgensteins taalfilosofie, Wittgensteins reactie op Freud en over Musil. E-mail: bouvercs@cybercablc.fr

Yolande Jansen

Yolande Jansen is an Associate Professor at the department of philosophy and the Amsterdam Centre for Globalization Studies of the University of Amsterdam. She is also a Socrates Professor at the VU University, where she holds the chair for 'humanism in relation to religion and secularity'. Her publications include Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: French Modernist Legacies (Amsterdam University Press/IMISCOE, 2013) and The Irregularization of Migration in contemporary Europe; Detention, Deportation, Drowning (Rowman and Littlefield, co-edited with Robin Celikates and Joost de Bloois, 2015). Areas of research are social and political philosophy, in particular critical theory, pluralism, multiculturalism and democracy; genealogies of secularism, humanism and religion; irregularised migration; Judaism and Islam in Europe; Islam in Europe; and French culture and literature, in particular the work of Marcel Proust. Jansen is the principal investigator of the NWO-project 'Critique of Religion; Framing Jews and Muslims, Islam and Judaism in political theory and public debate' along with co-applicant Thijl Sunier.

Tsjalling Swierstra