Issue 3, 2003

Lectori Salutem, Michel van Nieustadt, Margaret Meredith, Merlijn Schoonenboom, Jos Perry, Hans Achterhuis, Jannah Loontjens, Joachim Leilich, Guy Widdershoven, Yolande Jansen, José van Dijck, Anneke Smelik, Jan Willem Duyvendak & Herman Van Gunsteren

Biografie

Lectori Salutem

Michel van Nieustadt

Michel van Nieustadt is neerlandicus, was tussen 1.970 en 1.984 als socioloog werkzaam aan de KUN en promoveerde in 1997 op een proefschrift over Menno ter Braak getiteld De verschrikkingen van het denken. Momenteel werkt hij aan een vertaling van de nalatenschap van Nietzsche. E-mail: mvnieuwstadt@hotmail.com

Margaret Meredith

Margaret Meredith doet onderzoek naar natural history in het vroege Amerika (1775-1820), ais onderdeel van een op Europa gerichte, inteniati.oo.ale onderneming, met speciale nadruk op problem.en van. communicatie en interpretatie van natuurlijke entiteiten over afstand. E-mail: margaretmi@mac.com

Merlijn Schoonenboom

Merlijn Schoonenboom is historicus en als journalist werkzaam bij onder andere de Volkskrant. Dit artikel is gebaseerd op zijn doctoraalscriptie (1999), waarvoor hij onlangs de Van Strien-scriptieprijs voor de Geschiedenis van de Psychologie ontving. E-mail: mschoonenboom@hi.nl

Jos Perry

Jos Perry is historicus en publiceerde onder andere De voormam Een biografie van Willem Hubert Vliegen, 1862-1947. Hij is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. E-mail: j.perry@lk.unimaas.nl

Hans Achterhuis

Jannah Loontjens

Jannah Loontjens (1974) werd geboren in Kopenhagen, groeide op in Zweden en later ook in Nederland. Ze studeerde filosofie van kunst en cultuur in Amsterdam en New York. Momenteel werkt ze aan haar proefschrift Poetics of writing bij de leer- stoelgroep Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van haar hand verschenen de dichtbundels Varianten van nu (Bert Bakker, 2002) en Het ongelooflijke krimpen (Prometheus, 2006). Ze heeft tevens een roman geschreven, getiteld Veel geluk, die in januari 2007 bij Prometheus verschijnt. j.loontjens@uva.nl

Joachim Leilich

Joachim Leilich studeerde aan de universiteit van Frankfurt am Main wijsbegeerte, waar hij bij K.O. Apel op een studie over Wittgenstein promoveerde. Sinds 1982 is hij hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en doet hij onderzoek op het gebied van. de taalanalytische wijsbegeerte en van theorieën van het fenomenale bewustzijn. E-mail: joachim.leilich@pa.11dora.be

Guy Widdershoven

Guy Widdershoven is als hoogleraar ethiek van. de gezondheidszorg verbonden aan het Cluster Zorgwetenschappen, Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte, Universiteit Maastricht. Hij schreef onder meer Ethiek inde kliniek. g.widdershoven@zw.unimaas.nl

Yolande Jansen

Yolande Jansen is an Associate Professor at the department of philosophy and the Amsterdam Centre for Globalization Studies of the University of Amsterdam. She is also a Socrates Professor at the VU University, where she holds the chair for 'humanism in relation to religion and secularity'. Her publications include Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: French Modernist Legacies (Amsterdam University Press/IMISCOE, 2013) and The Irregularization of Migration in contemporary Europe; Detention, Deportation, Drowning (Rowman and Littlefield, co-edited with Robin Celikates and Joost de Bloois, 2015). Areas of research are social and political philosophy, in particular critical theory, pluralism, multiculturalism and democracy; genealogies of secularism, humanism and religion; irregularised migration; Judaism and Islam in Europe; Islam in Europe; and French culture and literature, in particular the work of Marcel Proust. Jansen is the principal investigator of the NWO-project 'Critique of Religion; Framing Jews and Muslims, Islam and Judaism in political theory and public debate' along with co-applicant Thijl Sunier.

José van Dijck

José van Dijck (i960) is hoogleraar Televisie, Media en. Cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde Nederlands en literatuurwetenschap, publiceert en doceert over de relatie tussen media, wetenschap en. cultuur en doet onderzoek naar mediatechnologie en digitalisering. Recentelijk verscheen van haar een bundel esszys getiteld liet transparante lichaam. Medische visualisering in media en cultuur. E-mail: J.F.T.M.vanDijck@uva.nl

Anneke Smelik

Anneke Smelik is als hoogleraar Visuele Cultuur verbonden aan de Afdeling Algemene Cultuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen, E-mail: a.smelik@let.kun.nl

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is sinds 2003 hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn meest recente boeken zijn European States and Their Muslim Citizens (Cambridge University Press, met John Bowen, Christophe Bertossi, Mona Lena Krook, 2014), en New York and Amsterdam. Immigration and the New Urban Landscape (NYU Press, met Nancy Foner, Jan Rath en Rogier van Reekum, 2014).

Herman Van Gunsteren

Herman Van Gunsteren (1940) is hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie aan de universiteit Leiden. Auteur van The quest for control (1976), Culturen van besturen (1994), A theory of citizenship (1998), Stoppen: U kunt het, U wilt het, U doet het niet (2002), Woordenschat voor verwarde politici (2003), Gevaarlijk veilig: terreurbestrijding in de democratie (2004), Vertrouwen in democratie (2006). Hij was lid van de Wetenschappelijke Raad voor Het Regeringsbeleid. gunstere@fsw.leidenuniv.nl