Issue 4, 1993

Ger Groot, Rudi Laermans, Koen Geldof, Paul Bosse, Ido Weijers, Peter Baggen, Peter Egmond, Baukje Prins, Jeroen Onstenk, Hans van Driel & Marja Gastelaars

Biografie

Ger Groot

Ger Groot is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is daarnaast medewerker van NRC Handelsblad. E-mail: 113105.3563@compuserve.com

Rudi Laermans

Rudi Laermans is hoogleraar theoretische sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn recente onderzoek en publicaties situeren zich binnen de domeinen van de hedendaagse sociale theorievorming, cultuurbeleid en -participatie, en hedendaagse dans. Over het laatste onderwerp bereidt hij momenteel een boek voor. Contact: Rudi.Laermans@soc.kuleuven.be

Koen Geldof

Paul Bosse

Ido Weijers

Peter Baggen

Peter Baggen en Babs van den Bergh zijn filosoof. Beiden waren jarenlang verbonden aan de universiteit. Nu werken zij ais stafmedewerker voor de AWT.

Peter Egmond

Baukje Prins

Jeroen Onstenk

Jeroen Onstenk is als projectmanager werkzaam bij het Centrum, voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) op het terrein van competentiegericht beroepsonderwijs. Email: jonsten.k@cinop.nl

Hans van Driel

Marja Gastelaars

Marja Gastelaars is socioloog. Zij is in 1984 gepromoveerd op een geschiedenis van de Nederlandse sociologie, ingebed in een analyse van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in ons land, onder de titel Ken geregeld levert Sociologie ensödak politiek in Nederland 1925-1968. Momenteel is zij verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. In haar huidige onderzoek richt zij zich vooral op de contextuele analyse van 'lokale praktijken' in asielzoekerscentra, gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs. E-mail: M.Gastelaars@usg.uu.nl