Issue 4, 1998

Ton Bevers, Ton Korver, Anthony Mertens, René Boomkens, Stine Jensen, Lieven de Cauter, Ed Taverne, Annemarie Mol, Jet Bussemaker, Frank Rebel, Fernando Suárez Müller, Beate Roessler, Rudi Laermans & Gert Verschraegen

Biografie

Ton Bevers

Ton Korver

Anthony Mertens

Anthony Mertens is ledacteut bij Uitgevetij Quetido. Hij publiceerde Sluiproutes en dwaalwegen. Aspecten van een liminalepoëtica toegelicht aan de hand van het werk van Jacq Firmin Vogelaar (Amsterdam, 1991). Per adres: Uitgeverij Querido, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Stine Jensen

Stine Jensen publiceerde over popmuziek, film en literatuur in. onder andere De Gids en Boekmancahier. Zij schrijft tevens literatuurrecensies voor NRC Handelsblad. Momenteel is ze verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, waar ze werkt aan een. proefschrift over apen in film, literatuur en wetenschap. Adres: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Postbus 616,6100 MD Maastricht. E-mail: S.Jensen@lk.unimaas.nl

Lieven de Cauter

Ed Taverne

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Jet Bussemaker

Frank Rebel

Frank Rebel is redacteur van Krisis. Hij geeft onderwijs op het gebied van cultuurfilosofie en esthetica aan de Universiteit van Amsterdam en werkt aan een proefschrift met de titel: Romantische liefde als authenticiteitsideaal. f.rebel@uva.nl

Fernando Suárez Müller

Beate Roessler

Beate Rössler is professor of ethics and head of the Department of Philosophy at the University of Amsterdam. Her publications include The Value of Privacy (Blackwell 2004) and Von Person zu Person: Zur Moralität persönlicher Beziehungen (co-edited with Axel Honneth, Suhrkamp 2008).

Rudi Laermans

Rudi Laermans is hoogleraar theoretische sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn recente onderzoek en publicaties situeren zich binnen de domeinen van de hedendaagse sociale theorievorming, cultuurbeleid en -participatie, en hedendaagse dans. Over het laatste onderwerp bereidt hij momenteel een boek voor. Contact: Rudi.Laermans@soc.kuleuven.be

Gert Verschraegen

Odile Verhaar is werkzaam bij de faculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Vrije Univeisiteit en verricht momenteel NWO-ondetzoek met als titel 'Sekse, etniciteit en publieke moraal', in het kader van het stimuleringsprogramma 'Ethiek en beleid'. Adres: De Boelelaan 1081 C, 1081 HV Amstetdam.