Issue 4, 1999

Gijs van Oenen, Gerard de Vries, Heleen Pott, Paul van den Berg, Ewald Engelen, René Gabriëls, Bruno Latour, Véronique Mottier, Martha C. Nussbaum, Ido de Haan, Solange Leibovici, Paul Nieuwenburg, Marja Gastelaars & Pieter Pekelharing

Biografie

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Gerard de Vries

Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het WRR-rapport ‘Onzekere Veiligheid’ (2008).

Heleen Pott

Paul van den Berg

Paul van den Berg leeft als ethicus in Amsterdam en doet onderzoek naai culturele rechtvaardigheid. E-mail: p.vdbergsleurs@worldonline.nl

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

René Gabriëls

René Gabriëls is editor of Krisis and works at Maastricht University

Bruno Latour

Bruno Latour is sinds 1982 als hoogleraar verbonden aan het Centre de Sociologie de l'Innovation van de Ecole Nationale Supérieure des Mines in Parijs. Hij schreef o n d e r m e e r laboratory lift, Science in Action, The pasteurization ofFrance, Aramis or the love of technology, We have never heen modem en Pandoras Hope. Essays in the reality ofscience studies. Bruno Latour bekleedt momenteel de Spinoza-ieerstoei aan de Universiteit van Amsterdam, latour@csi.ensmp.fr

Véronique Mottier

Véronique Mottier is universitair docent in de Vakgroep Politicologie aan de Universiteit van Genève, en fellow van Jesus College, Cambridge. Zij is co-editor van Politics of sexuality. Identity, gender, citizenship (Routledge, 1998) en auteur van French social theory (Polity Press, forthcoming). E-mail: Veronique.Mottier@politic.unige.ch

Martha C. Nussbaum

Martha C. Nussbaum is hoogleraar Recht en Ethiek aan de University of Chicago. Zij is auteur van onder meer Cultivating humanity. A classical defence of reform in liberal education (1977) en Sex and social justice (1998).

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Solange Leibovici

Solange Leibovici is docent Franse Lerterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. E-mail: solange.leibovici@hum.uva.nl

Paul Nieuwenburg

Paul Nieuwenburg is politiek filosoof. Momenteel is hij postdoc bij het NWO pionierproject The Renaissance of public administration en werkt hij aan een boek over staat en samenleving. Adres: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Departement Bestuurskunde, Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden. E-mail: nieuwenburg@fsw. Leidenuniv.nl

Marja Gastelaars

Marja Gastelaars is socioloog. Zij is in 1984 gepromoveerd op een geschiedenis van de Nederlandse sociologie, ingebed in een analyse van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in ons land, onder de titel Ken geregeld levert Sociologie ensödak politiek in Nederland 1925-1968. Momenteel is zij verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. In haar huidige onderzoek richt zij zich vooral op de contextuele analyse van 'lokale praktijken' in asielzoekerscentra, gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs. E-mail: M.Gastelaars@usg.uu.nl

Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing used to teach at the University of Amsterdam. He has just retired. With two co-authors he recently published a book on the power of the megacorporation, De macht van de megaonderneming, Van Gennep, 2016, which is currently being translated into Spanish and Portuguese. An English translation is in the making. His current interests are focused on the politics of higher education and the relationship between science and democracy. He is also working on a publication of his lectures on the history of philosophy.