Issue 3, 2004

Kennisimperialisme. Kanttekeningen bij een beleidsadvies

Rein de Wilde

Biografie

Rein de Wilde

Rein de Wilde is hoogleraar Wijsbegeerte aan de faculteit. Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recent verscheen van hem het essay Bezeten vangenen, een studie naar de innovarieooriog over generisch gemodificeerd voedsel (samen met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl