Issue 1, 1989

Lacan en Derrida
psychoanalyse of filosofie?

Veronica Vasterling

Biografie

Veronica Vasterling

Veronica Vasterling Is als UHD filosofie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte en het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit Nijmegen. E-mail: wasterling@phil.kun.nl