Issue 1, 2004

Laten is moeilijk om te doen. Lijden in de praktijk van het revalidatiecentrum

Annemarie Mol, Tsjalling Swierstra & Rita Struhkamp

Biografie

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Tsjalling Swierstra

Rita Struhkamp

Rita Struhkamp studeerde fysiotherapie en theorie van de gezondheidswetenschappen. Zij is als aio verbonden aan de leerstoelgroep Wijsbegeerte van. de Universiteit Twente, waar zij op dit moment haar proefschrift over idealen en niet-ideaien in de praktijk van het revalideren afrondt. E-mail: R.M.Struhkamp@utwente.nl