Issue 3, 2004

‘Stem geven’ en ‘publiek maken’. Wat patiëntenverenigingen ons kunnen leren over democratie

Gerard de Vries, Rob Hagendïjk & Annemiek Nelis

Biografie

Gerard de Vries

Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het WRR-rapport ‘Onzekere Veiligheid’ (2008).

Rob Hagendïjk

Rob Hagendïjk is wetenschaps- en. technoiogieonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Politicologie en dean van de International School for Humanities and Social Sciences. Hij doet vergelijkend onderzoek naar publieksparticipatie in besluitvorming over wetenschap en techniek. R.P.Hagendijk@uva.nl

Annemiek Nelis

Annemiek Nelis is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Politicologie. Haar onderzoek richt zich op de rol van patiëntenorganisaties in maatschappelijke en ethisch normatieve debatten. A.P.Neiis@uva.nl