Issue 4, 2004

Topsport en gendoping. Grenzen aan sport, opsporingen, en geloofwaardigheid

Ivo van Hïlvoorde

Biografie

Ivo van Hïlvoorde

Ivo van Hïlvoorde is als postdoc verbonden aan de capaciteitsgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte van de Universiteit Maastricht. In opdracht van het Rathenau Instituut voert hij een onderzoek uit naar de relaties tussen sport en blotechnologie. Voor het W.J.H. Muiier-instituut werkt hij aan het project Problematisering van het Lichaam, een historisch-sociologisch onderzoek naar het ontstaan van lichaamsidealen en 'fitnesspraktijken'. E-mail: l.vanhllvoorde@zw.unlmaas.ni