Issue 3, 2004

Tegen het reductionisme. Antwoord aan Hub Zwart

Govert den Hartogh

Biografie

Govert den Hartogh

Govert den Hartogh is hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Op het gebied van de medische ethiek houdt hij zich vooral bezig met morele kwesties rond het levenseinde. Daarnaast publiceert hij over thema's op het gebied van de rechtsfilosofie (Mutual expectations. A conventionalist theory of law, Kluwer 2002), de politieke filosofie en de handelingstheorie (The authority of intention, Ethics 2004). In opdracht van het Rathenau-insrituut schreef hij het boek Gift of bijdrage? Over morele aspecten van orgaandonatie (2003). hartogh@hum.uva.