Issue 2, 1992

The worlds according to Thevenot en Boltanski. Over het rechtvaardiaen en bekritiseren van de voorkeurs- behandeling van vrouwen

Odile Verhaar

Biografie

Odile Verhaar

Odile Verhaar is als onderzoekster aan. de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit en oud-redacteur van Krisis. E-mail: o.verhaar@rechten.vu.nl