Issue 2, 2012

Uitbesteden aan de techniek: (Hoe) werkt dat?

Bart van Oost

Biografie

Bart van Oost

Bart van Oost (MA) studeerde filosofie en technische innovatieweten- schappen. Hij is momenteel als promovendus verbonden aan de Vakgroep Maatschappijwetenschap & Techniek van de Universiteit Maastricht, waar hij onderzoek doet naar de interacties tussen wetenschap, politiek en pu- bliek in discussies rond CO2-opslag.