Issue 4, 1992

Van ‘solus-ipse’ naar ‘inter-esse’. De andere ‘Kehre’ van Hannah Arendt

Jozef Keulartz & Alwin Hietbrink

Biografie

Jozef Keulartz

Alwin Hietbrink

Alwin Hietbiink is beutsaal bij de afdeling geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Univeisiteit van Amsterdam, Spuistiaat 134, 1012 VB Amsterdam. Email: a.hietbrink@hum.uva.nl