Issue 1, 1999

Ver lichting in het islamitisch denken

Nasr Hamid Abu Zayd

Biografie

Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd publiceerde onder andere Vernieuwing in het islamitisch denken (Amstetdam, Bulaaq, 1996). Hij is als hoogleiaat verbonden aan Indonesian Netherlands Cooperative Islamic Studies, Rijksuniveisiteit Leiden, Nonnensteeg 1- 3, 2311 VJ Leiden.