Issue 2, 2013

Waarom is groen links?

Marc Davidson

Biografie

Marc Davidson

Marc D. Davidson werkt bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosys- teemdynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam en is gaston- derzoeker en -docent bij de UvA-capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs (PPA).