Issue 2, 2013

Wie twijfelt er aan de onschuld van een citroen?

Dirk Haen

Biografie

Dirk Haen

Dirk Haen is student wijsbegeerte aan de Universiteit van. Amsterdam en hoofdredac- teur van Cimedart. Dirk.haen@stuclent.uva.nl