Issue 4, 2007

Belangstelling in verveling

Xavier Vanmechelen

Biografie

Xavier Vanmechelen

Xavier Vanmechelen (1965) is doctor in de wijsbegeerte. Hij is de auteur van Irrationaliteit. Over handelen tegen beter weten in en zelfbedrog (Leuven, Peeters, 2000) en redigeerde de bundel Afhankelijkheid zonder dominantie. Over de sociale en politieke filosofie van Philip Pettit (Leuven, Acco, 2002). Verder publiceert hij op het domein van de wijsgerige psychologie en de ethiek. Hij leeft en werkt in Antwerpen. xavier.vanmechelen@pandora.be