Issue 1, 2005

Jo Wachelder, Ruth Benschop, Petran Kockelkoren, Emilie Gomart, Sytze Steenstra, Irma van der Ploeg & Peter-Paul Verbeek

Biografie

Jo Wachelder

Jo Wachelder is verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Maastricht Zijn onderzoeksinteresses betreffen onder andere negentiende-eeuwse visuele cultuur en interacties tussen wetenschap en. populaire cultuur. jo.wachelder@history.unimaas.nl

Ruth Benschop

Ruth Benschop werkt als senior onderzoeker bij het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Hogeschool Zuyd, te Maastricht. Daar probeert ze haar achtergrond in wetenschaps- en techniekonderzoek te vertalen naar de kunsten. Ze houdt zich onder meer bezig met etnografisch onderzoek van en door kunstenaars en met artistiek onderzoek.

Petran Kockelkoren

Petran Kockelkoren Is bijzonder hoogleraar Kunst en Technologie aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij als lector Kunst en Technologie verbonden aan ArtEZ, hogeschool voor de Kunsten. Hij is de auteur van Techniek. Kunst, kennis en theater (Rotterdam, NAl Publishers, 2003). p.j.h.kockelkoren@utwente.nl

Emilie Gomart

Sytze Steenstra

Sytze Steenstra Is verbonden aan de Capaciteitsgroep Filosofie van de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde op We are the noise between stations. A philosophical exploration of the work of David Byrne, at the crossroads of popular media, conceptual art, and performance theatre (Maastricht, Mixed Media, 2003). S.Steenst.ra@philosophy.unImaas.nl

Irma van der Ploeg

Irma van der Ploeg is ais postdoconderzoeker verbonden aan het Instituut voor Beleid en Management van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Recente publicaties gaan over filosofie en ethiek van informatie-technologie, met name biometrie. vanderpIoeg@bmg.eur.nl

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is universitair hoofddocent techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de bemiddelende rol van technologie in samenleving en cultuur. Hij publiceerde onlangs What things do. Philosophical reflec- tions on agency, technology, and design (Penn State University Press, 2005). Momenteel werkt hij vanuit een veni-subsidie van NWO aan een studie naar de morele lading van technologie en de implicaties daarvan voor de ethische theorie en de techniek- ethiek. Hij is redactielid van Krisis. P.P.C.C.Verbeek@utwente.nl