Issue 2, 1988

Gijs van Oenen, Ido de Haan, Kathy Davis, Guus Meershoek, Rian Voet, Irene Klaver, René Boomkens, Arjen Mulder, Geert Lovink, Baukje Prins, Annemarie Mol, Geertje Boschma, Maarten Hajer, Richard Wouters, Janny Vorstenbosch & Judith Vega

Biografie

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Kathy Davis

Guus Meershoek

Rian Voet

Irene Klaver

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Arjen Mulder

Arjen Mulder studeerde biologie, werkte een aantal jaar als filmrecensent en verdiepte zich daarna in mediatheorie. Recent publiceerde hij essays over fotografie in Het fotografisch genoegen

Geert Lovink

Baukje Prins

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Geertje Boschma

Maarten Hajer

Richard Wouters

Janny Vorstenbosch

Judith Vega

Judith Vega (1956) is universitair docent sociale en politieke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar filosofische en culturele verbeeldingen van de stad in het kader van het door NWO gesubsidieerde project New media, public sphere and urban culture, uitgevoerd door de vakgroep Praktische Filosofie van de Groningse Faculteit Wijsbegeerte. Ze publiceert regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van politiek en cultuur. In 2005 verscheen haar Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting. Filosofie, politiek, cultuur (Kampen, Klement). Ze is redactrice van het Tijdschrift voor Genderstudies. j.a.vega@rug.nl