Issue 2, 2008

Albrecht Wellmer, David Hamers, Joost Tennekes, Murat Aydemir, Gijs van Oenen, Irena Rosenthal, Ruth Sonderegger, Ido de Haan, Eva de Valk & Martin Boeckhout

Biografie

Albrecht Wellmer

Albrecht Wellmer is emeritus Professor of Philosophy at the Free University of Berlin. He wrote several books, including The Persistence of Modernity. Essays on Aesthetics, Ethics, and Postmodernism (1993), Endgames. The Irreconcilable Nature of Modernity (2000), Sprachphilosophie (2004) and Wie Worte Sinn machen (2007). In 2009 his monograph Versuch über Musik und Sprache will be published.

David Hamers

David Hamers is senioronderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Joost Tennekes

Joost Tennekes is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Murat Aydemir

Murat Aydemir is ‘university teacher’ in Comparative Literature and Cultural Analysis at the University of Amsterdam, and ‘research leader’ at the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA).

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Irena Rosenthal

Irena Rosenthal is assistant professor at the Faculty of Law at the Free University of Amsterdam and editor of Krisis.

Ruth Sonderegger

Ruth Sonderegger is currently Professor of Philosophy and Aesthetic Theory at the Academy of Fine Arts Vienna. Her main fields of research are aesthetics, critical theory, and resistance studies. Among her recent publications are: Art and the Critique of Ideology After 1989 / Kunst und Ideologiekritik nach 1989 (co-edited Eva Birkenstock, Max Jorge Hinderer und Jens Kastner), Bregenz and Cologne 2013; Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. Emanzipatorische Praxis denken (co-edited with Jens Kastner), forthcoming 2014.

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Eva de Valk

Eva de Valk is freelance tekstschrijver en redactielid van Krisis.

Martin Boeckhout

Martin Boeckhout is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Wijsbegeerte, leerstoelgroep wetenschapsfilosofie. Hij doet onderzoek naar politieke kwesties rondom materiaalverzameling voor biomedisch onderzoek. Deze recensie vloeit voort uit zijn onderzoeksproject, dat onderdeel is van het programma van het Centre for Society and Genomics, gefinancierd door het Netherlands Genomics Initiative.