Issue 4, 2007

René Gabriëls, Ruth Sonderegger, Gijs van Oenen, René Boomkens, Chunglin Kwa, Rick Dolphijn, Noortje Marres, Irena Rosenthal, Xavier Vanmechelen, Frans-Willem Korsten, Sjaak Koenis & Frank Rebel

Biografie

René Gabriëls

René Gabriëls is editor of Krisis and works at Maastricht University

Ruth Sonderegger

Ruth Sonderegger is currently Professor of Philosophy and Aesthetic Theory at the Academy of Fine Arts Vienna. Her main fields of research are aesthetics, critical theory, and resistance studies. Among her recent publications are: Art and the Critique of Ideology After 1989 / Kunst und Ideologiekritik nach 1989 (co-edited Eva Birkenstock, Max Jorge Hinderer und Jens Kastner), Bregenz and Cologne 2013; Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. Emanzipatorische Praxis denken (co-edited with Jens Kastner), forthcoming 2014.

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Chunglin Kwa

Chunglin Kwa is universitair docent Wetenschapsstudies bij de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. In 2011 verscheen van hem Styles of knowing. A new history of science from ancient times to the present bij de University of Pittsburgh Press en dit jaar verschijnt Kernthema’s in de wetenschapsfilosofie bij uitgeverij Boom Lemma.

Rick Dolphijn

Rick Dolphijn is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is in 2004 gepromoveerd op een studie naar Deleuze, eten, taal en het lichaam (Foodscapes. Towards a Deleuzian ethics of consumption) die is gepubliceerd door Eburon in samenwerking met de University of Chicago Press. Rick.Dolphijn@let.uu.nl

Noortje Marres

Noortje Marres is als Marie Curie-fellow verbonden aan de Afdeling Sociologie van Goldsmiths, Universiteit van Londen. Haar onderzoek richt zich op klimaatverandering en burgerschap, en verkent de rol van ecohuizen als politieke technologie. n.marres@gold.ac.uk

Irena Rosenthal

Irena Rosenthal is assistant professor at the Faculty of Law at the Free University of Amsterdam and editor of Krisis.

Xavier Vanmechelen

Xavier Vanmechelen (1965) is doctor in de wijsbegeerte. Hij is de auteur van Irrationaliteit. Over handelen tegen beter weten in en zelfbedrog (Leuven, Peeters, 2000) en redigeerde de bundel Afhankelijkheid zonder dominantie. Over de sociale en politieke filosofie van Philip Pettit (Leuven, Acco, 2002). Verder publiceert hij op het domein van de wijsgerige psychologie en de ethiek. Hij leeft en werkt in Antwerpen. xavier.vanmechelen@pandora.be

Frans-Willem Korsten

Frans-Willem Korsten is sinds september 1998 als docent-onderzoeker literatuurwetenschap verbonden aan de Universiteit Leiden. Sinds mei 2007 is hij tevens bijzonder hoogleraar Literatuur en samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Recente publicaties zijn: Vondel belicht. Voorstellingen van soevereiniteit (Hilversum, Verloren, 2006) en Alles inclusief. Het poëtische en het kapitalisme (Rotterdam, Douane, 2007). f.w.a.korsten@let.leidenuniv.nl

Sjaak Koenis

Sjaak Koenis is Associate Professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University since 2002. He held a special chair on Social Philosophy at Maastricht University between 2011 and 2016. He published (in Dutch) on the Frankfurt School, on liberalism and communitarianism in Dutch politics and on the role of culture in Dutch politics (Voices of the People; pluralism in Dutch Politics (1994-2014), Amsterdam, VU University Press). This fall his (Dutch) book an democracy and resentment will be published by Van Gennep Amsterdam.

Frank Rebel

Frank Rebel is redacteur van Krisis. Hij geeft onderwijs op het gebied van cultuurfilosofie en esthetica aan de Universiteit van Amsterdam en werkt aan een proefschrift met de titel: Romantische liefde als authenticiteitsideaal. f.rebel@uva.nl