Issue 1, 2005

Stijl als grondslag. Het filosofisch schrijverschap van Adorno

Sytze Steenstra

Biografie

Sytze Steenstra

Sytze Steenstra Is verbonden aan de Capaciteitsgroep Filosofie van de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde op We are the noise between stations. A philosophical exploration of the work of David Byrne, at the crossroads of popular media, conceptual art, and performance theatre (Maastricht, Mixed Media, 2003). S.Steenst.ra@philosophy.unImaas.nl