Issue 2, 2010

‘U kunt bezwaar hebben tot u een ons weegt’

J.H. de Roder

 

 

Biografie

J.H. de Roder

J. H. de Roder is essayist en als universitair docent verbonden aan de vakgroep Letteren & Kunst van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. In 2003 ontving hij de vijfjaarlijkse essayprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde.