Over Krisis

Krisis is een open-access en peer-reviewed tijdschrift voor actuele filosofie.

Krisis is een platform voor originele artikelen, essays en boekrecensies op het gebied van het sociale, culturele en politieke denken. Krisis staat in het bijzonder open voor bijdragen die filosofie gebruiken bij het duiden van hedendaagse maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen. In de afgelopen vijfendertig jaar publiceerde Krisis steeds originele bijdragen in de politieke en sociale filosofie, de cultuurtheorie, de filosofie van media, wetenschap en technologie, en de deels in Nederland geboren empirische filosofie. Denkers als Etienne Balibar, Seyla Benhabib, Jodi Dean, Sally Haslanger, Axel Honneth, Bruno Latour publiceerden bij Krisis. Krisis vervult vanaf haar vroege bestaan een belangrijke rol bij de introductie van opkomende nieuwe denkers in Nederland. Deze lijn zet zij door.

Dankzij haar open-access platform vormt Krisis een plek voor zowel in Nederland werkzame filosofen en theoretici als een zich verbredend, internationaal publiek. Krisis publiceert dan ook in het Nederlands en het Engels. Tegen de achtergrond van een voortschrijdende universitaire internationalisering wil Krisis ruimte bieden voor serieuze theoretische reflectie. Een reflectie die zich niet afzijdig houdt van de maatschappelijke en politieke context waarbinnen zij plaatsvindt.

Naast een peer-reviewed tijdschrift met een hoge academische standaard is Krisis een forum voor een hedendaags, kritisch geluid in publieke kwesties. Dat wil zeggen: Krisis staat in de Europese filosofische traditie die haar publieke taak serieus neemt. Ze vergeet nooit haar naïeve ambitie om helderheid te scheppen in het publieke debat. Krisis zal dan ook een actieve rol blijven spelen in de brede maatschappelijke discussie, in Nederland en daarbuiten.