Sponsor

Krisis wil voor iedereen toegankelijk zijn. De bijdragen in het blad zijn gratis te raadplegen en te downloaden. Al houden wij de productiekosten zo laag mogelijk, toch kost het maken van Krisis geld. In het bijzonder willen wij vasthouden aan een betaalde redactiesecretaris en corrector om de kwaliteit hoog te houden. De rest van de redactie werkt onbetaald.

Om de gratis uitgave van Krisis mogelijk te maken doen wij graag een beroep op giften, subsidies en adverteerders.

Daarnaast proberen wij inkomsten te verwerven via subsidies en advertenties. Bent u geïnteresseerd een advertentie te plaatsen op onze homepage, neem dan contact op met het redactiesecretariaat: info@krisis.eu

Krisis wordt financieel gesteund door de Capaciteitsgroep Wijsbegeerte, Universiteit Maastricht en de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. Het digitale archief is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds.