Dien in

Een artikel indienen bij Krisis

Artikelen en andere relevante informatie moeten worden ingediend via het online Open Journal Systems formulier (links).

Krisis accepteert zowel bijdragen in het Nederlands als in het Engels. Artikelen die door de redactie geschikt worden bevonden zullen door twee anonieme peer reviewers worden beoordeeld. Andersoortige bijdragen zoals essays en boekrecensies worden alleen door de redactie behandeld.

Krisis ontvangt artikelen in de veronderstelling dat de inhoud uit origineel, ongepubliceerd materiaal bestaat, en nergens anders ter publicatie is voorgelegd. Auteurs die artikelen willen republiceren in Krisis, of eerder gepubliceerd materiaal willen gebruiken voor een artikel, moeten dit vooraf of zo snel mogelijk bij de redactie aangeven.

Krisis behoudt zich het recht voor bijdragen aan te passen. Auteurs worden in de gelegenheid gesteld voor publicatie eventuele correcties in te zien, als het artikel de aanleveringsdeadlines niet overschreden heeft.

Als een artikel, volgend op acceptatie, niet conform deze richtlijnen is, behoudt de redactie zich het recht voor dit artikel ter revisie aan de auteur voor te leggen. Auteurs onderschrijven dat ze hun recht op inzage in de drukproeven opgeven als het artikel ter revisie is geretourneerd vanwege non-conformiteit met bovengenoemde richtlijnen. Wanneer in conformiteit gebracht en opnieuw ingediend door de auteur, zal de bijdrage alsnog worden gepubliceerd in de onderling overeengekomen uitgave van Krisis. In andere gevallen kan de redactie het artikel voor latere publicatie bestemmen.

 

Auteursinstructies

Citaten dienen volgens de zestiende editie van de Chicago Manual of Style 16th edition (author-date) geformatteerd te worden. Instructies zijn te vinden op http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html  na selectie van het ‘author-date’-tabblad.

De ingezonden tekst dien opgeslagen te worden in een eenvoudige opmaak, dat wil zeggen, zonder automatische woordafbreking, automatische indexering van tussenkoppen, een consistent script en geen geactiveerde hyperlinks of andere macro’s. Gebruik enkel eindnoten. Geprefereerde bestandsformaten zijn .docx, .rtf or .odt (voor alternatieve formaten, contacteer info@krisis.eu).

Maximale omvang van bijdragen, inclusief noten en bibliografische verwijzingen:

  • 8000 woorden voor artikelen
  • 5000 woorden voor essays
  • 2000 woorden voor recensies (4000 woorden voor recensies van meer dan één boek)

In een apart document dienen auteur het volgende toe te zenden:

  • Een abstract van maximaal 100 woorden. Bij Nederlandstalige artikelen, dient naast een Nederlands ook een Engelstalig abstract te worden ingestuurd.
  • Een kortte biografie (aanstelling, recente publicaties, e-mailadres).
  • Relevante trefwoorden (max. 6). Deze worden gebruikt om de gepubliceerde PDF te taggen.