Issue 2, 2010

Jodi Dean, Paulus Lips, De Redactie, Gijs van Oenen, Menno Hurenkamp, J.H. de Roder, Eva de Valk, Peter Geschiere, Peter Thomas, Sara Murawski, Johan Frederik Hartle, Jappe Groenendijk, Jacques Bos, Martin Boeckhout & Yrrah Stol

Biografie

Jodi Dean

Jodi Dean teaches political theory at Hobart and William Smith Colleges in Geneva, New York. In 2009-2010, she was Erasmus Professor of the Humanities in the Faculty of Philosophy at Erasmus University in Rotterdam. Her recent books include Democracy and Other Neoliberal Fantasies (Duke University Press 2009) and Blog Theory (Polity 2010). She is co-editor of the journal Theory & Event.

Paulus Lips

Paulus Lips is huisarts en heeft recent de master Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied aan de Universiteit van Amsterdam cum laude afgerond. Dit artikel is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie. Momenteel schrijft hij een boek over de gevolgen van de toenemende medicalisering in de samenleving.

De Redactie

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Menno Hurenkamp

Menno Hurenkamp (1971) pendelt tussen Moskou en Amsterdam en is reizend politicoloog en journalist.

J.H. de Roder

J. H. de Roder is essayist en als universitair docent verbonden aan de vakgroep Letteren & Kunst van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. In 2003 ontving hij de vijfjaarlijkse essayprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde.

Eva de Valk

Eva de Valk is freelance tekstschrijver en redactielid van Krisis.

Peter Geschiere

Peter Geschiereis professor of African anthropology at the University of Amsterdam. He is the author of The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa and more recently The Perils of Belonging: Autochthony, Citizenship, and Exclusion in Africa and Europe.

Peter Thomas

Peter Thomas lectures in the history of political thought at Brunel University, London. He is a member of the editorial board of Historical Materialism: research in critical Marxist theory, and the author of The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism (Brill, 2009).

Sara Murawski

Sara Murawski is doing a Research Master’s in Philosophy at the University of Amsterdam

Johan Frederik Hartle

Johan F. Hartle is currently acting director at the Karlsruhe University of Arts and Design (HfG), where he teaches political aesthetics. His general field of research are Marxism, institutional theories of art and the aesthetic-political. Recent publications include Aesthetic Marx (London: 2017) and The Spell of Capital (Amsterdam 2017) both co-edited with Samir Gandesha.

Jappe Groenendijk

Jappe Groenendijk doceert kunstfilosofie aan de master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en is oud-redacteur van Krisis.

Jacques Bos

Jacques Bos studeerde geschiedenis, politieke wetenschappen en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2003 aan dezelfde universiteit. Momenteel doceert hij wetenschapsfilosofie (met de nadruk op filosofie van de geesteswetenschappen) bij de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij directeur van het Onderwijsinstituut Wijsbegeerte.

Martin Boeckhout

Martin Boeckhout is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Wijsbegeerte, leerstoelgroep wetenschapsfilosofie. Hij doet onderzoek naar politieke kwesties rondom materiaalverzameling voor biomedisch onderzoek. Deze recensie vloeit voort uit zijn onderzoeksproject, dat onderdeel is van het programma van het Centre for Society and Genomics, gefinancierd door het Netherlands Genomics Initiative.

Yrrah Stol

Yrrah Stol verricht literatuuronderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in het kader van een nieuwe richtlijn erfelijke kanker. Ze werkt aan een onderzoeksvoorstel over het gevoel van ‘ongemakkelijkheid’ dat wordt opgeroepen door de toenemende maakbaarheid van de mens.